Vương quốc Halloween

Là một chủ đề với cốt chuyện theo phong tục tập quán liên quan hồn ma và quỉ dữ, người chơi bị hút hồn vào những cảnh vật xung quanh, hiện tượng kỳ lạ, khác thường. Nhóm sử dụng tư duy, kiên trì, bình tĩnh và đoàn kết đồng đội để từng bước vượt qua thử thách và thoát ra khỏi nơi quỉ dữ trong 60 phút gay cấn
NHIỆM VỤ NGOÀI KHÔNG GIAN: Được dựa trên cốt truyện - các nhà du hành vũ trụ đến hành tinh JX144 và các hành tinh khác. Khi nhà du hành đã vận dụng được tư duy, phân tích, tổng hợp các manh mối, dữ liệu để thao tác, điều khiển chính xác sẽ xuất hiện nhiều đều lạ và bất ngờ, nhóm sẽ lần lượt vượt qua các mốc có độ "hóc búa" khác nhau trong 60 phút để thoát ra khỏi các căn cứ trên vũ trụ trở về trái đất.
HIỆN NAY TẤT CẢ CÁC CHỦ ĐỀ TẠM NGƯNG PHỤC VỤ ĐỂ DI DỜI TỚI ĐỊA ĐIỂM MỚ