Vương quốc Halloween

Là một chủ đề với cốt chuyện theo phong tục tập quán liên quan hồn ma và quỉ dữ, người chơi bị hút hồn vào những cảnh vật xung quanh, hiện tượng kỳ lạ, khác thường. Nhóm sử dụng tư duy, kiên trì, bình tĩnh và đoàn kết đồng đội để từng bước vượt qua thử thách và thoát ra khỏi nơi quỉ dữ trong 60 phút gay cấn